Yaşamın Anlamı ve Değeri-Rudolf Eucken

Felsefe Üzerine Yazılmış Güzel Bir Eser.

Alman felsefeci, yazar Rudolf Christoph Eucken‘in hayatını daha önceki yazılarımızda paylaşmıştık. 1908 yılında Nobel Edebiyat Ödülü‘nü kazanan Rudolf Christoph Eucken’in Hayatın Anlamı kitabını da ayrıca sitemizde bulabilirsiniz.

Rudolf Christoph Eucken‘in 1908 yılında yayımlanan Yaşamın Anlamı ve Değeri adlı eserinin özgün adı Der Sinnund WertdesLebens ismindedir.

Rudolf Christoph Eucken‘in Almanca özgün adı Der Sinnund Wertdes Lebens olan eser İngilizceye The Meaningand Value of Life adı ile çevrilmiştir.

Rudolf Eucken’in Yaşamın Anlamı ve Değeri kitabı 2000 yılında Ahu Karasulu’nun Türkçe çevirisi ile İzdüşüm Yayınları’ndan çıkmıştır.

İzdüşüm Yayınları tarafından yayımlanan Rudolf Eucken’in Yaşamın Anlamı ve Değeri kitabı 159 sayfadır.

Eucken‘in felsefesi ‘’Yeni İdealizm’’ ya da ‘’Dinsel’’ veya ‘’Tinsel’’ İdealizm olarak, çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Merkezi teması tinsel varoluş mücadelesi ve özünün oluşturan inanç da, böylesi bir mücadeleye bağımsız tinsel yaşamdan yoksun hiçbir şeyin anlam ve değer veremeyeceğidir. Özünde tinsel olan bu temel, gelişmek için geniş bir tarihsel bakış açısına gereksinim duyar. Eğer bireyler olarak sonluluğumuzun üzerine çıkacak ve hakiki sonsuz doğamızı kavrayacaksak, tarihin çok yönlü tanıklığına yönelmeli ve dünyanın tinsel bir varoluş için şimdiye kadarki kahramanca mücadelesinin hakkını vermeliyiz. Onların o aydınlatıcı çeşitliliğinde tek bir tinsel gereksinim ifadesini görmeye başlayıncaya dek, insan ruhunun tüm büyük hareketlerini incelemeliyiz. İşte o zaman, insan yaşamı sorunsalını geniş ve tarihsel bir ölçekte çözmeye çalışırken, aynı zamanda kendi sorunumuzu da çözmekte olduğumuz fark ederiz.

Rudolf Eucken’in Yaşamın Anlamı ve Değeri kitabından alıntılar:

Bir düşünür olarak Eucken’in etkisi, uzun süredir, kendi ülkesinin sınırlarının çok dışında da hissedilmektedir. Eserleri, Fransızca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Rusça da dâhil, birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bizim ülkemizde de, Times, Guardian ve Inquirer’da Eucken‘in eserleri hakkında sık sık yayınlanan makaleler belirgin bir biçimde sıcak ve takdir doludur. Bir kitap eleştirmeni, Guardian’da ‘Eucken’in, gelecek on yılda, düşüncenin İdealist yolda yürüyen seyyahları için, en önde gelen rehber olması muhtemeldir’ diye yazar.yasamin anlami ve degeri Rudolf Eucken

İnsan yaşamının herhangi bir anlamı ve değeri var mıdır? Bu soruyu sorarken yanılsama içerisinde değiliz. Ortaya, bugün bize sadece anlatılması düşen bir hakikatin sahipleri olarak çıkamayacağımızı da pekâlâ biliyoruz.

Yaşamın görünürdeki bütün karışıklığına rağmen, yine de bir anlam ve değere sahip olduğunun, sürdürülmeye değdiğinin kesinlikle söylenebileceğini ispat etmeye kalkıştığımızda da, gücümüzü fazlaca zorladığımızı görürüz.

2/5 (1)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.