Sanat İle İlgili Sözler

Sanat ile ilgili Söylenmiş En Güzel Özlü Resimli Anlamlı Sözler, Sloganlar, Cümleler.

Sanat hakkında söylenmiş ünlü kişilerin en güzel sözleri:

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Pablo Picasso

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. Paul Klee

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy

Bilim tümeli, tarih tikeli, sanat da olanaklı olanı bildirir. Aristoteles

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokratessanat ile ilgili sozler ataturk

Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır. Lev Tolstoy

Bu dünyada hiçbir şey beni sanattan daha fazla etkileyemez. Leonardo DiCaprio

Sanat, gözlerimize inanmamıza yarar. Kari Kraus

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. Albert Camus

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich Schiller

Barış, insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir. Bertolt Brecht

Çocukken herkes bir sanatkârdır, zor olan yetişkinken sanatkâr kalabilmektir. Pablo Picasso

Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B. Waldis

Çizim, sanatın dürüstlüğüdür. Onda aldatmanın olasılığı yoktur. Ya iyidir ya da kötü. Salvador Dali

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. Pablo Picasso

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. Georg Ebers

Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır. Sigmund Freud

Sanat, ekmek kadar su kadar önemlidir. İnsan sağlığı; ruh ve beden sağlığı olarak ikiye ayrılır. Ruh sağlığının ilacı kültür ve sanattır, tiyatrodur, müziktir, sinemadır. Beden sağlığımızı ne kadar önemsiyorsak, ruh sağlığımız için de kültür sanat merkezlerimizi o kadar önemsemeliyiz. Erol Evgin

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

Tablolarımı hayal ederim ve hayal ettiklerimi yaparım. Vincent van Gogh

Sanatın her branşında bir matematik olduğuna inanıyorum. Melih Kibar

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

Sanatını icra eden her sanatçının belli miktarda cazibesi, albenisi vardır. İnsanlar sanatçıları kafalarında kurarlar, onları belli kalıplara sokarlar ister istemez. O sanatçıya ulaştıklarında belki akıllarındaki kişi yok oluverir ve o kişi yepyeni bir kişi olarak doğuverir. Sagopa Kajmer

Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler. Friedrich Schiller

Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe

Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk

Sanatta ancak en iyi olan yeterince iyidir. Johann Wolfgang von Goethe

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. John Heinrich Fussli

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli

Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. Romain Rolland

Yöntemler değişir ama sanat aynı kalır: Doğanın özgürce ve duygusal biçimde yorumlanmasıdır o. Claude Monet

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

Sanat sahasında, yalnızca öğrenmek söz konusu değildir. Her şey, daha çocuk dünyaya geldiği zaman, ondan gizli ve saklı olarak zaten vardır. Bu Tanrı vergisi, doğal yeteneklerin geliştirilmesi nispetinde daha da çok artabilir. Anne ile babanın yerleri ile servetlerinin bu konuda hiçbir rolü yoktur. Yani deha sosyal durumdan, hatta servetten ayrıdır. En büyük ve en meşhur sanatkârların, fakir ailelerde yetişmiş olmaları ender görülen bir şey değildir. Küçük köylü çocuklarının çoğu, meşhur birer dahi olmuştur. Adolf Hitler

Sanat tespit etmez, olacak olanı sezer. August Everding

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister

Sanatımız, gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değil. Franz Kafka

Sanatın düşmanı sınırlarının yokluğudur. Orson Welles

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca

Ne Faust ne Don Kişot birbirini yenmek için yaratılmamışlardır ve sanat dünyaya kötülük etmek için icat edilmemiştir. Albert Camus

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh. Friedrich Nietzsche

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite

Güzellik, sanatın en üst ilkesi ve en yüksek amacıdır. Johann Wolfgang von Goethe

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

Sanat ve bilimin ortak noktası, tekniktir. Edward Bulwer-Lytton

Sanat, uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camussanat ile ilgili resimli guzel sozler

Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. Bernard Shaw

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Lev Tolstoy

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

2.75/5 (12)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.