İslam Deklarasyonu-Aliya İzzetbegoviç

İslam Deklarasyonu Kitabının Yazarı Kimdir, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu Kitabını Oku, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu Kitabının Konusu, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu Kitabı Pdf, Aliya İzzetbegoviç’in Yazıları, Aliya İzzetbegoviç’in Düşünceleri, Aliya İzzetbegoviç’in Eserleri, Aliya İzzetbegoviç’in Kitapları, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Sözleri, Aliya İzzetbegoviç’in Sözleri, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu Kitabının Özeti, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu Kitabından Sözler.

Bugün kamuoyuna sunduğumuz bildiri, yabancılara ve şüphe içinde olanlara, İslam’ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir.

Bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. Bu gibi insanlar için bu bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır.

Aliya İzzet Begoviç “hedefimiz; Müslümanların İslamlaşması, sloganımız; İnanmak ve mücadele etmek” diyerek “İslam Deklarasyonu”nu yukarıdaki ifadelerle ilan ediyordu.

Bilge lider Aliya İzzetbegoviç’in Türkiye’de Fide Yayınları tarafından yayımlanan İslam Deklarasyonu kitabı 101 sayfadan oluşmaktadır.

Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu kitabından alıntılar:

“İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları” kitabını tercüme etme şerefini Rabbimiz bize lutfetti. Buna şükrediyor, seviniyoruz. Bu vesileyle bizi teşvik eden tüm dostlarımıza, kardeşlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Tabi çok kısa zamanda bu değerli esere hakkettiği ilgiyi gösteren okuyucularımıza da teşekkür borçluyuz. Elinizdeki bu yeni baskıyı büyük bir heyecanla ele alıp dil, redaksiyon ve bilhassa isimlerle ilgili düzeltmeleri yapan, ayetlerin yerlerinin standart hale getirilmesini gerçekleştiren samimi, mütevazı ve hasbi kişiliğiyle hayranlık duyduğu Aliya İzzetbegoviç’in izinden giden değerli ağabeyimiz, hocamız Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu’na da verdiği bu değerli katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz.

HEDEFİMİZ: Müslümanların İslamlaşması

SLOGANIMIZ: İnanmak ve mücadele etmek

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün kamuoyuna sunduğumuz bildiri, yabancılara ve şüphe içinde olanlara, İslam’ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir. Bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. Bu gibi insanlar için bu bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır. Bütün Müslüman alemi bir değişim ve kaynama durumunda bulunmaktadır. Bu değişimlerin yapacakları ilk yukarıya doğru çıkışından sonra, bu dünyanın görünümü nasıl olursa olsun bir şey kesindir: Bu alem artık XX. asrın ilk yarısındaki dünya olmayacaktır. Sükûnet ve pasiflik devresi ebedi olarak geçmiştir. Bu hareket ve değişim anından, özellikle güçlü Batılı ve Doğulu yabancılar, herkes istifade etmeye çalışmaktadır. Orduları yerine onlar şimdi düşünce ve sermayelerini benimsetmektedirler ve bu yeni tesir biçimi ile yine aynı hedefe varmak istemektedirler: Müslümanlar arasındaki varlıklarını teminat altına almak, Müslüman halkların siyasi ve maddi bağımlılığını ve manevi güçsüzlüğünü devam ettirmek. Çin, Rusya ve Batılı ülkeler, Müslüman aleminin neresinde hakim olacakları hususunda mücadele etmektedirler. Onların kavgası boşunadır. İslam dünyası onlara değil, Müslüman halklara aittir. Çünkü coğrafi olarak birinci mevkide, muazzam doğal kaynaklara ve 700 milyonluk bir nüfusa sahip, çok büyük siyasi ve kültürel geleneklerin mirasçısı ve canlı İslam düşüncesinin taşıyıcısı olan bir dünya, uzun zaman boyunca kiracı olarak kalamaz. Bu anormal duruma son verecek yeni Müslüman neslin önüne engel olabilecek bir güç yoktur. Bu inançla biz, Müslümanların İslam dünyasının kaderini ele almaya karar verdiklerini ve o dünyayı kendi düşüncelerine göre tanzim edeceklerini, dost ve düşmanlarımıza ilan ediyoruz. Bu manada deklarasyon tamamen yeni sayılabilecek fikirler ihtiva etmemektedir. O, değişik taraflarda duyulan ve hemen hemen bütün Müslüman aleminde umumi ehemmiyeti olan çeşitli düşüncelerin sentezidir. Ancak onun yeniliği, düşünce ve plan safhasından, söz konusu düşüncelerin gerçekleşmesi için organize edilmiş eyleme geçilmesini istemesindedir. Yeni hedefler için mücadele bugün başlamış değildir. Aksine, bu mücadelenin tarihi, kendi şehitlerini, kurban ve mezalim dolu sayfalarını gördü. Fakat bu durum, cahiliyyenin güçlü taraftarlarıyla karşılaşan önde gelen bireylerin veya küçük grupların fedakârlığı idi. Ancak, sorunların ve zorlukların büyüklüğü milyonların tam teşekküllü eylemini gerektirmektedir. Mesajımızı İslam için canını veren arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz.

Saraybosna, 1970

Cemaziye’l Evvel, 1390

İslam’ın bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımızın tüm alanlarında İslam düşüncesinin yenilenmesi ve Endonezya’dan Fas’ a kadar tek bir İslam birliğini gerçekleştirmek.

Yolumuz iktidarı ele geçirmekten değil, insanları kazanmaktan başlar.

Müslüman toplumun her tarafında kadının durumu yeni neslin doğal terbiyecisi ve analığına uygun olarak değişmek zorundadır. Okumamış, ihmal edilmiş ve mutsuz bir anne, Müslüman halkların yeniden doğuşunu başlatacak ve başarılı bir şekilde devam ettirecek oğul ve kızları büyütemez.

İslami düzen dini ve sosyo-politik sistemin birliğidir.aliya izzetbegovic islam deklarasyonu oku pdf

Medeniyet kadından kullanılan veya tapılan bir nesne yarattı, ancak bu esnada, tek saygıdeğer özelliği olan şahsiyetini aldı. Anneliği ihmal ederek o, kadını, temel ve yeri doldurulamaz rolünden yoksun bıraktı.

İslami yeniden doğuşun, İslam’ın şuurunda Müslüman halkların, ahlaki, kültürel ve siyasi olarak her geçen gün daha çok beliren, genel bir yeniden yapılanmayı gösteren önemli ikilemlerinin bir kısmı bunlardır. Bütün hayal kırıklıkları ve yenilgiler içinde İslami yeniden doğuş, dünyanın geniş alanında umut ve çıkışın bir adıdır.

4.32/5 (196)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.