Fütüvvetname Özeti

Fütüvvetname Kitap Özetini Okuduktan Sonra, Fütüvvetname Nedir, Hakkında Bilgileri Yazımızın Devamında Okuyabilirsiniz.

Fütüvvetnâme’nin Özeti:

Fütüvvetname tek bir kitap değildir. Fütüvvet bir ahilik teşkilatıdır ve aslında tasavvufi nitelikteki dini, ahlaki, mesleki dayanışma, yardımlaşma, dayanışma örgütüdür de denilebilir. Kelime anlamı olarak da kardeşlik, paylaşmak, şefkat, cömertlik ve yiğitlik gibi konuların işlenme biçimidir. Arkadaşlarına iyi davranmak, yakınlarıyla paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilmek, şefkatli ve vicdanlı olmak gönlü geniş olmaktır. Nefsine hâkim olmak, kendine söz geçirmek, doygun olmak ve aç doyurmak gibi kavramların esasıdır. Misafir ağırlamak da ziyaret etmek de, kaynaşmak da fütüvvetin yolunda gerekli olanlardır. Ahilik (fütüvvet) örgütü ahlaki ve mesleki gerekliliklerin kurallarını ifade eder.

Fütüvvet tasavvufi nitelik taşıdığı için işleyicinde de dini incelikler bulunur. Hazreti Âdem’den Hazreti Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin sıfatlarıyla izahat sağlanmış incelikle bu örneklerle işlenmiştir. 13-14. yüzyılda Anadolu’da oluşan tasavvuf akımının ve Fütüvvet Teşkilatı’nın esaslarını inceleyen bu yazımlar zamanla gelenekselleşmiş bir akımdır.

Türk cemiyetlerine yön veren prensipleri detaylı olarak incelemiş Türklerin zihniyet tespiti ile ilgili büyük kıymet içermektedir. Türk kültüründe büyük yer kaplayan ve değer kaydeden fütüvvetnameler İslam anlayışı ile de bütünleşerek gönül ehliliği ve nefsi köreltme konusunda güzel bir yön vericidir. Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymak, özür dilemeyi gerektiren davranışlardan kaçınmak, olduğun gibi görünmek ya da göründüğün gibi olmak konusunda tarifler işlenmiştir.

Fütüvvetnâme Nedir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Fütüvvetnâme bir tasavvuf olup Ahi teşkilatlarının bir nevi mesleki yönetmeliği anlamında yazılmış olan eserlerdir.  Fütüvvetnâme, bu tür eserlerin genel adıdır.

Fütüvvetnâme kelime anlamı olarak inancının, geleneklerinin ve törenlerinin anlatıldığı, dini ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı, Anadolu’da 13. yüzyıldan beri görülen zanaatçılar, esnaf birlikleri gibi mesleki teşkilatlar alakalı sözlerin toplandığı kitaptır.

Fütüvvetnâme’yi Kim Yazmıştır?

Yazarı bilinmeyen birçok fütüvvetname vardır. Tarihteki en ünlü fütüvvetname, Burgazi Fütüvvetnamesi’dir.

Fütüvvetnâme Örnekleri, Başlıca Fütüvvetnâmeler Nelerdir, Fütüvvetnâmelerin Yazarları Kimlerdir?

Kitâbü’l-Fütüvve eserinin yazarı Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî olup 11. yüzyılda yazılmıştır. Kitâbü’l-Fütüvve eserinin dili Arapçadır.

Fütüvvetname eserinin yazarı Hâce Abdullah-ı Ensârî olup 11. yüzyılda yazılmıştır. Fütüvvetname eserinin dili Arapçadır.

Kabusnâme eserinin yazarı Keykavus bin İskender olup 1082 yılında yazılmıştır. Kabusnâme eserinin dili Arapçadır.

Risâletü’l-fütüvve eserinin yazarı Şihabeddin Sühreverdi olup 12. yüzyılda yazılmıştır. Kitâbü’l-Fütüvve eserinin dili Farsçadır.

Tuhfetü’l-vesaya eserinin yazarı Harputlu Nakkaş İlyasoğlu Ahmed olup 13. yüzyılda yazılmıştır. Tuhfetü’l-vesaya eeserinin dili Arapçadır.

Burgazi Fütüvvetnamesi (Çobanoğllu Fütüvvetnamesi) eserinin yazarı Yahya bin Halil bin Çoban el-Burgazi 13. yüzyılda yazılmıştır. Yahya bin Halil bin Çoban el- Burgazi dili Türkçedir.

Fütühname eserinin yazarı bilinmemektedir. Fütühname eseri 13. yüzyılda Türkçe olarak yazılmıştır.

Alâ-ül-Devle-i Semnani eseri 13. yüzyılda yazılmış Farsça dilinde kalema alınmış bir eserdir.futuvvetname-ozeti

Fütüvvetname eserinin yazarı Şeyh Eşref Bin Ahmed olup 14. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır. Fütüvvetname eserinin dili Türkçedir.

Fütüvvetname eserinin yazarı Şeyh Seyyid Gaybi oğlu Şeyh Seyyid Huseyn olup 15. yüzyılda yazılmıştır. Fütüvvetname eserinin dili Türkçedir.

Fütüvvetnâme-i Kebir eserinin yazarı Razavi olup eser 1524 tarihinde Türkçe olarak yazılmıştır.

Fütüvvetname eserinin yazarı Esrar Dede olup 1796 yılında yazılmıştır. Fütüvvetname eserinin dili Türkçedir.

2.5/5 (14)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.