Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgiler

Dede Korkut Hikayeleri Kitap Özetini Sitemizde Daha Önceki Yazılarımızda Dede Korkut Hikayeleri Kitap Özeti Başlığında Yayınlamıştık.

Bu yazımızda ise Dede Korkut Hikâyeleri hakkındaki bilgileri yayınlayacağız.

On iki destansı hikâye ve bir mukaddimeden oluşan Dede Korkut Hikâyeleri Müslüman Oğuzların hayatını anlatmaktadır…

Hikâyeler Oğuz boylarına aittir. Bu destanın temelinin 9. Yüzyıla dayandığı varsayılmaktadır. 16. Yüzyıla kadar dilden dile anlatılan bu hikâyeler ancak 16.yy da yazıya geçirilmiştir. Nazım ile nesir iç içedir ve Azeri Türkçesine yakın bir dil kullanılmıştır. Yazarı belli değildir.

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu kabul edilmektedir. Keramet sahibi olduğuna inanılan Dede Korkut’a Oğuzlar her türlü sorunlarını danışırlar ve bu sayede çözüm yolları üretirler.

Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı söylenmektedir. Hz Muhammed (S.A.V)’e elçi olarak gönderildiği bu hikâyelerde geçmektedir. Ayrıca Oğuz Hana vezirlik yaptığı da tarihçiler tarafından tahmin edilmektedir.

Dede Korkut’un kişiliği, hayatı ve daha fazlası hakkında bir bilgi sahibi olmak ne yazık ki çok mümkün değildir. Fakat Dede Korkut Hikâyelerinden yola çıkarsak bilge ve kutsal bir kişiliğe sahip olduğu kesin olarak söylenebilmektedir.

Dede Korkut hikâyelerinde 12 destan vardır. Bu destanların her birinin bir boya ait destanlar olduğu ve boylarda yaşananlar detaylı bir şekilde burada anlatılmıştır. Dede Korkut Hikâyeleri oldukça sade ve duru bir Türkçe ile yazılmıştır. Az miktarda Arapça kelimelere de rastlamak mümkündür. Kitapta yaklaşık olarak 8000 tane deyim ve sözcük geçer. Bu deyim ve sözcükler bazı kısımlarda kafiyeli ve uyumlu bir şekilde anlatılmıştır.

Bu hikâyelerde en temel amaç halkı bilgilendirmektir. Oğuzların dini inançları yaşantıları detaylıca aktarılmıştır.

Hikâyelerde verilen öğütleri sınıflandırmak gerekirse;

Devlete Verilen Öğütler

Ekonomik güce sahip olma,

Hüner ve erdem sahibi olma,

Buyruk olmanın gereği anlatılmıştır.

Alplere Verilen Öğütler

Ok atmada ve yay çekmede hünerli olmak

Düşman ile savaşta üstün gelmek

Ülkesine sahip çıkmak

Zengin ve eli açık olmak (Aç doyurmak, yoksul donatmak şeklinde geçen halka karşı merhametli ve cömert olmak)

Soylu olmak ve soyunu küçük düşürmemek

Halka Verilen Öğütler

Devlete sadık olmak

Misafirperver olmak

Dedikodu yapmamak

Dürüst olmak

Korkak olmamak

Çocuğunu iyi yetiştirmek

Üstüne düşen görevi yerine getirmek

Eşine sadık olmak

Ana babaya hürmet etmek

Dede Korkut Hikayeleri İsimleri; Hikâyelerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımları Şöyledir:

1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu,
2. Salur Kazan’ın Evi (nin) Yağmalandığı Boy,
3. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Boyu, dede korkut hikayeleri hakkinda bilgiler
4. Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olduğu Boy,
5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu,
6. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu,
7. Kazılık Koca Oğlu Yegenek Boyu,
8. Basat(ın) Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy,
9. Begil Oğlu Emre’nin Boyu,
10. Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu,
11. Salur Kazan Tutsak Oğlu Uruz Çıkardığı Boy,
12. İç Oğuza Taş Oğuz Âsi Olup Beyrek Öldüğü Boy.

2/5 (2)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.