Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 Yıllık Hayatı Boyunca 3 bin 937 Kitap Okuduğu Tahmin Edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu kitaplardan bazıları:

Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani

Mehmet Salahi: Kamus-u Osmani

Avram Galanti: Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi

Mehmet Ali: Tahsil-i Lisan-ı Alman

Nüzhet Paşa: Kendi Kendine Almanca

Ahmet Cevat: Türkçe sarf ve nahif

Kazım Nami: Türkçe Oku, Türkçe Yaz

Mithat Sadullah: Latin Harflerinin Türkçeye tatbiki

İbn Emin Mahmut Esat: Tarih-i Din-i İslam

Osman Bin Süleyman: Kamus

Lütfullah Ahmet: Hayat-ı Hazret-i Muhammet

Abdunnaim Bin Hasan: Ceridetül Evail ve Hamidetül Evahir

Ahmet Halit: İslam Büyükleri

Abdurrahmanil Cami: Tercüme-i Nefhatül İnsan

Mehmet Cemil: Hukuku Düvel

Katip Çelebi: Cihannuma

Feridun Bey: Feridun Bey Münşeatı

Mehmet Bin Sait: Kitabü’l Tabakatü’l-Kebir

Şemseddin Sami: Kamusu Alam (6 cilt)

Şemseddin Sami: Kamusu Okyanus

Hilmi Ziya Ülken: Aristo Metafizik

Süheyl Ünver: İbn-i Sina

Ahmet Rifat: Lügat-ı Tarihiye ve Osmaniye

Mehmet Fuat: Amerika’da Tükler ve Gördüklerim

Rıza Tevfik: Kamus-u Felsefe

Cemal Paşa: Hatırat (1913 – 1922)

Mehmet Cemil: Sulhta ve Harpte Hukuku Düvel

Evliya Çelebi: Seyyahatname

Suphi: Tekmiletül’l-iber

Lütfi Simavi: Devr-i İnkılap

Mustafa Necip: Selimname

Osmanzade Taib: Hakikatü’l Vüzera

Ahmet Saip: Vaka-i Sultan Aziz

Ahmet Hilmi: Tarih-i İslam

Mazhar Fevzi: Hayr-i Sahil

Ziya Paşa: Endülüs Tarihi

Resulzade Mehmet Emin: Azerbaycan Cumhuriyeti

Ali Reşat: Tarih-i Osmaniye

Ali Reşat: Kurun-u Cedide Tarihi

Prens Sabahaddin: İttihad ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar

Mahmut Esat: Tarih-i Dini İslam

Ahmet Mithat: İnkılap

Ahmet Cevdet: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa

Mustafa Efendi: Tarih-i SelanikAtaturkun Okudugu Kitaplar

M. Şemsettin: İslam Tarihi

Ahmet Rasim: Osmanlı Tarihi

Necip Asım: Türk Tarihi

Mustafa Nuri Paşa: Netayic-ül Vukuat

Mehmet Zihni: Neşahir-ün Nisa

Mehmet Şemsettin: Mufassal Türk Tarihi

Ziya Gökalp: Türk Medeniyeti Tarihi

4.1/5 (39)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.