Yunus Emre’nin Mürşidi Tapduk Emre-Mustafa Tatcı

Yunus Emre’nin Hocası Mutasavvıf ve Bektaşi Dervişi Tapduk Emre Hakkında Güzel Bir Eser.

Tapduk Emre, Yunus Emre’nin mürşididir yani tasavvufta tabi olduğu örnek aldığı kâmil insandır.

Yunus Emre’nin mürşid olan Taptuk Emre hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tapduk Emre Kimdir diye merak edenler Dr. Mustafa Tatcı’nın Yunus Emre’nin Mürşidi Tapduk Emre kitabını okumasını tavsiye ediyoruz.

Dr. Mustafa Tatcı’nın Yunus Emre’nin Mürşidi Tapduk Emre kitabını Kişisel Yayınlar etiketi ile çıkmıştır. Kişisel Yayınlar tarafından 2012 yılında yayımlanan Mustafa Tatcı’nın Yunus Emre’nin Mürşidi Tapduk Emre kitabının sayfa sayısı 208’dir.

Mustafa Tatcı’nın Yunus Emre’nin Mürşidi Tapduk Emre kitabından alıntılar:

Yunus Emre, bir büyük gönüldür. Ama ondan da büyük bir gönül vardır: Tapduk Emre!

Tarihin içinde izini kaybettirip ismini Anka gibi Kaf Dağı’na bırakıp giden Tanrı erlerinden biridir Tapduk!

Yunus Emre adlı ”doğan” onun koluna konmasaydı hikmet avına çıkmak için kendinde güç bulabilecek miydi? Sanmıyorum…

Her mana doğanı gibi, Yunus da, Tapduk’un tapusunda kul olup kapusunda yetişti.

Her aşık gibi Yunus da Tapduk’un aşk kazanına düşüp o kazanda pişti. Pişti de, kendisini bize, Türklüğe, İslam’a ve insanlığa vakfedip gitti.

Dost divanında cümle erenlere nasib bahşolıcak, anda Hacı Bektaş Hünkar adlı kimse görmedik, dedi.

Naklidir kim, ol zamanda Rum erenlerinden bir kuvvetli velayet eri var idi. Adına Emre derler idi. Hünkarın huzuruna gelmeğe kasdetdikleri vaktin ana dahı teklif edip; – Hacı Bektaş Hünkar’ın nazarına varırız, sen dahı bizimle bile gel, deyip davet eylediler.

Tapduk Hünkar’ım, tapduk, deyp ikrar eyledi. Andan adı Tapduk Emre oldu. Hünkar’ın nazarına kisvesin indirdi. Hazret-i Hünkar dahı mezidleyip başına giydirdi, havalet alıp makamına revane oldu.

Yunus bir doğan idi kondu Tapduk kolunayunus-emre-tapduk-emre-mustafa-tatci
Ava şikara geldi bu yuva kuşu değil

Tapduk eydür bu Yunus’a bu aşk Hakk’a erse gerçek
Kamulardan ol yücedir ben ana niçe ereyin

Vardığımız illere şol safa gönüllere
Baba Tapduk manasın saçtık elhamdülillah

Aşk sultanı Tapduk durur Yunus geda bu kapıda
Gedalara lutf eylemek hem kaidedir sultana

3/5 (23)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.