Tiryaki Sözleri Eserinin Yazarı Kimdir

Tiryaki Sözleri Kimin Eseridir, Tiryaki Sözleri Kitabının Yazarı Kimdir, Tiryaki Sözleri Kime Aittir Diye Araştırıyorsanız Sorunuzun Cevabı Edebiyat-ı Cedide’nin Önde Gelen Temsilcilerinden, Servet-i Fünun Dönemi Şairi Ve Yazarı Cenap Şahabettin’tir.

Cenap Şahabettin, Tiryaki Sözleri eseri MEB tarafından 100 Temel Eser Listesi’nde gösterilmektedir.

Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabından en güzel alıntıları, sözleri, vecizeleri, özlü güzel sözleri sitemizde Tiryaki Sözleri-Cenap Şahabettin sayfasında bulabilirsiniz.

Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri Kitabı Kaç Sayfadır, Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri Kitabının Konusu Nedir?

Türkiye’de birçok farklı yayınevi tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in en güzel sözlerinin, vecizelerin, özdeyişlerin, anlamlı özlü sözlerin yer aldığı Tiryaki Sözleri kitabı hangi yayınevinden kaç yılında kaç sayfa olarak yayımlanmış sizler için araştırıp bulduk.

Cenab Şahabeddin’in 100 Temel Eser Listesi’nde yer alan Tiryaki Sözleri eseri Nar Yayınları etiketi ile 2008 yılında yayımlanmıştır ve kitabın sayfa sayısı 160’dır.

Timaş Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 80 sayfadan oluşmaktadır.

Araf Yayınları tarafından 2015 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 64 sayfadan oluşmaktadır.

Tiryaki Sözleri daha çok şiirleri ile tanınan Cenap Şahabettin’in özlü sözlerinden oluşan bir kitap.

Beyan Yayınları tarafından 2005 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 95 sayfadan oluşmaktadır.

Cenab Şahabeddin, bu türün Türk edebiyatındaki en ünlü temsilcisidir. Özdeyişlerini içeren Tiryaki Sözleri, bu nedenle, özel bir önem taşımaktadır. Cenab Şahabeddin, Tiryaki Sözleri adını verdiği özdeyişlerini Nesr-i Harb-Nesr-i Sulh/Savaş ve Barış Yazıları ile birlikte kitaplaştırır (1918). Yapıt, tümü numaralanmış üç yüz altmış bir özdeyiş içermektedir. Yazar, daha sonra bu alandaki çalışmalarını sürdürmüş olsa bile, ölümüne (1934) değin, bu çalışmalarını, geliştirilmiş yeni bir baskı biçimden veya ikinci bir kitap olarak yayımlamamıştır.Tiryaki Sozleri Yazari Kimdir

Zafer Yayınları tarafından 2005 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 111 sayfadan oluşmaktadır.

Akvaryum Yayınevi tarafından 2013 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 95 sayfadan oluşmaktadır.

Nesil Yayınları tarafından 2013 yılında yayımlanan ve kitabının derlemesini Adem Ceylan’ın yaptığı Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 176 sayfadan oluşmaktadır.

Cenap Şahabettin, edebiyat tarihimizde Edebiyat-ı Cedide adı da verilen Servet-i Fünun devrinin tanınmış şair ve yazarlarından biridir. Şiir sanatında Tevfik Fikret’le birlikte yahut yer ve tesir yönünden ondan sonra sayılan önemli bir temsilcisidir.

1871 yılında, bugün Makedonya sınırları içinde bulunan Manastır şehrinde doğdu. Cenap Şahabettin, başarılı bir öğrenci olduğu için, ihtisas yapmak üzere devlet tarafından Paris’e gönderildi; orada dört sene kadar kaldı ve edebiyatla da ilgilenerek pek çok Fransız şairiyle tanışıp görüştü. Avrupa dönüşünde Batı tarzındaki şiirlerini Hazîne-i Fünûn, Mektep, Servet-i Fünûn gibi dergilerde yayımladı.

Bu kitapta, onun, seçmeler yaparak hazırladığımız Tiryaki Sözleri isimli vecizelerinden bahsediyoruz. Kültürümüzün sonraki nesillere taşınması adına bir katkı olması dileğimizle…

Zambak Yayınları tarafından 2007 yılında yayımlanan ve eserin derlemesini Betül Karakurt’un yaptığı Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 53 sayfadan oluşmaktadır.

Cenap Şahabettin’in 1918 yılında yayımlanan Tiryaki Sözleri adlı eseri yaklaşık 350 özdeyişten oluşmaktadır. Bu kıymetli eser bir sanat ve kültür adamının hayata bakışının özünü yansıtmaktadır.

Tiryaki Sözleri, yeni nesiller için birbirinden etkileyici, anlamlı sözlerden oluşan bir hazine hükmündedir.

İskele Yayıncılık tarafından 2007 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 88 sayfadan oluşmaktadır.

Bilge Kültür Sanat tarafından 2006 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 81 sayfadan oluşmaktadır.

Bazen vazife gereği bazen de başka sebeplerle çok yer gezen yazar, tartıştığı kişilere zaman zaman aşırı bir alaycılıkla karşılık verdi. Mizahî bir tavırla verilen bu karşılıkların bir kısmı Tiryaki Sözleri’ne zemin hazırladı. Bu sebeple sözlerin bir kısmı atasözü gibi her durumda geçerli sözler olmaktan uzaktır.

Altın Kitaplar tarafından 2005 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 287 sayfadan oluşmaktadır.

‘’Nesr-i Harp’’, ‘’Nesri Sulh’’ ve ‘’Tiryaki Sözleri’’ adlı kitabın sonuncu bölümü olan ‘’Tiryaki Sözleri’’, Cenap Şahabettin’in Servet-i Fünun dergisinde ‘’Serseri Fikirler’’ başlığı ile yayımladığı özdeyişlerin 361 tanesinden oluşmaktadır.

Cenap Şahabettin’in geniş kültürünün bir yansıması olan bu özdeyişlerde etkili bir anlatım vardır. Yayımlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve beğenilmiş olan özdeyişler, yazarın ince zekasını ve ironik yaklaşımını sergiler.

Kuşkusuz, bu sözlerde ileri sürülen düşüncelerin tümünün günümüz koşullarında yol gösterici olması beklenemez. Ancak XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında bir Türk aydınının dünyayı ve toplumu algılayışını sergilemesi bakımından önemlidir.

Şule Yayınları tarafından 2011 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 69 sayfadan oluşmaktadır.

Zekâ, hayat tecrübesi, mizah ve bilginin estetikle damıtılması: Tiryaki Sözleri… Bu çarpıcı sözleri okumak, Cenap Şahabettin’in hayata bakışını anlamak kadar kendi hayata bakışınızı da anlamanıza katkı sağlayacak.

Tiryaki Sözleri’nden yaptığımız bu derlemede yetişme çağındaki gençlerimizi hedef aldık. Onların hayatlarına yön verecek sözleri seçmeye gayret ettik.

Umuyoruz ki bu kitabı okuyanlar, bu çarpıcı sözlerden yola çıkıp kendi düşünme ve kavrama yeteneklerini geliştirirler.

Elips Kitap tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 142 sayfadan oluşmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk ve dünya edebiyatında 100 Temel Eser’in önce ortaöğretimde ardından ilköğretimde belirlenmiş olmasını, ülkemizdeki okuma oranını artırmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Bir başlangıç olarak ilköğretimde 100 Temel Eser ümit vericidir; ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza bu eserleri okutmayı başarabilirsek, ‘’okuyan toplum’’ olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. İlköğretimde 100 Temel Eser’in bir başka olumlu yönü de; aynı eserleri okumuş, o eserlerdeki dil varlığı ile duygu ve düşünce zenginliğini fark etmiş bireylerin oluşturacağı bir toplumun daha hoşgörülü, daha paylaşımcı olmasını sağlamasıdır.

Antik Yayınları tarafından 2008 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 112 sayfadan oluşmaktadır.

Güzel söz söyleme sanatında bir usta olan Cenab Şahabettin’in kaleminden çıkmış ve onun Türkçeyi kullanmaktaki hüneri ile yoğrulmuş bu özdeyişler, ‘’Tiryaki Sözleri’’nden sadece birkaçı. Şahabettin’in ince, keskin ve nükteli zekâsı ile kaleme aldığı vecizelerden oluşan bu kitap, orijinal ve meydan okuyan, ancak aynı zamanda yol gösterici fikirlerle dolu.

Söylediği sözlerin altına derin manalar gizleyen ve hiç duyulmamış yepyeni mecazlar oluşturan Cenab Şahabettin’in özdeyişlerinden oluşan ‘’Tiryaki Sözleri’’ okuyucuda ‘’tiryakilik’’ yaratacak.

Fide Yayınları tarafından 2008 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 144 sayfadan oluşmaktadır.

Cenab Şehabeddin’in ‘’Tiryaki Sözleri’’ adlı bu eseri, Türkçe güzel sözler antolojisinin eşsiz bir eseridir. Yabancı dilde bu türden eserler revaçta olduğu halde, nedense ülkemizde bu tür eserler hak ettiği ilgiye kavuşamamıştır. Elinizdeki eser umarız Cenab Şehabeddin’in bu efsanevi eserinin layık olduğu ilgiye kavuşmasını sağlar…

Bordo Siyah Yayınevi tarafından 2007 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 176 sayfadan oluşmaktadır.

”Özdeyiş”ler, yazarı ya da Söyleyeni belli olan, bir ya da birkaç cümleden oluşan özlü sözlerdir. Atasözüne benzer, ama ondan yazarının ya da söyleyeninin bilinmesi bakımından ayrılır.Özdeyişlerde, atasözleri gibi yazarının dünya görüşünü, yaşam felsefesini, güncel ya da genel Konulardaki Duygu Ve Düşüncelerini Yansıtır.

Şimşek Yayınları tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 80 sayfadan oluşmaktadır.

Alfa Yayınları tarafından 2010 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 94 sayfadan oluşmaktadır.

Tiryaki Sözleri daha çok şiirleri ile tanınan Cenap Şahabettin’in özlü sözlerinden oluşan bir kitap.

İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 255 sayfadan oluşmaktadır.

Güven Kitap Yayın Dağıtım tarafından 2005 yılında yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 62 sayfadan oluşmaktadır.

Köhne (eskimiş) fikirler paslanmış çivilere benzer; Söküp atmak çok güçtür. Hakikat, her zaman gerçeğe uymaz. Lafa bakılırsa herkes eşitlik ister. Ancak, insanların bir kısmını ayakları altında görmek için, bir kısmını başında taşımayacak pek az insan vardır. Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.

Serhat Yayınları tarafından yayımlanan Cenap Şahabettin’in Tiryaki Sözleri kitabı 64 sayfadan oluşmaktadır.

3.19/5 (16)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺