Şeyh Sadi Şirazi Gülistan Kitap Özeti

Fars Şair ve İslam Âlimi, Şeyh Sadi Şirazi Tarafından Kaleme Alınmış Eşsiz Bir Eser.

Fars yazar Sadi tarafından hikayelerle süslenmiş olan Gülistan adlı eserde konular hikayeler aracılığı ile anlatılmıştır.

Gülistan Kitabı Kim Tarafından, Kaç Yılında Yazılmıştır?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Gülistan eserinin yazarı Şeyh Sadi Şirazi’dir. Gülistan adlı eser Şeyh Sadi-i Şirazi 1259 yılında yazılmıştır.

Şeyh Sadi Şirazi’nin Gülistan eseri sekiz bölümden meydana gelmektedir. Şeyh Sadi-i Şirazi’nin Gülistan eseri şiirsel bir anlatıma sahiptir.

Şeyh Sadi Şirazi’nin Gülistan Kitabı Hakkında Bilgiler ve Eserinin Özeti:

Kitap içerik olarak ahlaki ve terbiye gerektiren durumların işlendiği düz yazı ve şiir karışık bir düzenlemedir. Anlatılmak istenen her konu için bir hikayeye yer verilmiş ardından şiirlere geçilmiştir. Şiir ve hikaye arasında dengeli bir geçiş uygulanmış sıralama yapılırken birbirleri arasındaki uyum çok dikkate alınmıştır. Üslup ve akıcı diliyle mükemmel bir başyapıt olan kitap 200 defa basılmıştır. Dünya kütüphanelerinde el yazması örnekleri de saklanmaktadır. Birçok şair tarafından Türkçeye de çevrilmiş ve açıklamalı olarak basılmıştır. Kitap 8 bölümden oluşmuştur. Nesir ve nazımdan oluşan didaktik anlatım hâkimdir.

Birinci bölümde; sultanların geleneklerinden, davranışlarının nasıl olması gerektiği ve tutumlarından bahsedilen hikâyeler anlatılır.

İkinci bölümde; derviş ahlakı konu edilmiştir. Bu bölümde 48 hikâye bulunur ve erdemli inanın taşıması gereken karakter ve davranışlardan bahsedilir.

Üçüncü bölümde; kanaat etmek ve yetinmenin erdemlerinden bahsedilir, 29 hikayeye yer verilmiştir.

Dördüncü bölümde; 13 hikâyeden oluşmuştur, sukutun faydasına dair anlatım vardır.

Beşinci bölümde; aşka ve gençliğe dair 21 hikaye vardır.sadi-gulistan-oku-ozeti

Altıncı bölüm; güçsüzlük ve yaşlılığı konu alır ve 8 hikaye anlatılır.

Yedinci bölüm; eğitim ve öğretime dair anlatım içerir 18 ayrı hikâyeye yer verir.

Sekizinci bölümde; sohbetin kurallarına dair uzun tek bir hikaye anlatılmıştır.

Özetle; kitap öğüt niteliği taşır ve yıllarca önem arz edecek dünya tarihi boyunca işlenmiş erdemli insan olma özelliklerinden bahsedilir.

2.48/5 (25)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺