Rusların Gözüyle Türkler-İlyas Kemaloğlu

1978 yılında Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk şehrinde doğan İlyas Kemaloğlu’nun Rusların Gözüyle Türkler kitabı Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel sürecini kısaca anlatmaktadır.

İlyas Kamalov ( Kemaloğlu ), Rusların Gözüyle Türkler kitabını yazarken birçok kaynaktan faydalanmış Rusların Gözüyle Türkler kitabını objektif bir bakış açısıyla kaleme almıştır.

Özellikle son dönemlerde yaşanan Türkiye ve Rusya arasındaki krizi anlamak için Türkiye ve Rusya arasındaki tarihsel süreçteki ilişkilere de bakılması gerekir. Türkiye ve Rusya arasındaki tarihsel süreci çeşitli kaynaklardan faydalanılarak yazılan Rusların Gözüyle Türkler kitabı Türk-Rus ilişkilerini anlamak için güzel bir kaynak.

İlyas Kemaloğlu’nun Rusların Gözüyle Türkler kitabı 2015 yılında Kaknüs Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Kaknüs Yayınları’ndan çıkan İlyas Kemaloğlu’nun Rusların Gözüyle Türkler kitabı 224 sayfadan oluşmaktadır.

İlyas Kemaloğlu’nun Rusların Gözüyle Türkler kitabından alıntılar:

Bu çalışmada Rusların ataları Slavların Türklerle ilk karşılaşmalarından günümüze kadarki dönemde Rus kaynaklarındaki Türk algısı ele alınmaktadır. Rus kaynakları, aynen Çin yıllıkları ile Arap ve Fars el yazmaları gibi Türk tarihinin önemli kaynakları konumundadırlar.

Hıristiyanlığın kabulüyle birlikte Rus manastırlarında kaleme alınmaya başlanan letopisler (yıllık/kronik), Karadeniz’in kuzeyindeki Türk boylarıyla ilgili bilgi verirken ve bu alandaki boşluğu önemli ölçüde doldururken, Rus büyükelçi, tüccar ve seyyahların rapor ve hatıraları, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve özellikle de sosyo-ekonomik yapısı hakkında Osmanlı kaynaklarındaki bilgileri tamamlamaktadırlar.

Yine askerî ajanlarla konsolosların raporları XIX. yüzyılın sonu – XX. yüzyılın başındaki Türkiye ve dönemin bölgesel sorunlarıyla ilgili bilgi içerirken Sovyet liderlerinin açıklamaları Sovyet dönemi Rusyası’nın Türkiye’ye bakış açısını ortaya koymaktadırlar.

Türklerle Rusların asırlarca beraber yaşaması yazar, şair, ressam ve diğer Rus entellektüellerin eserlerinde Türk-Rus münasebetleri ve Türkiye’yi konu almalarına neden oldu.

Nitekim birçok meşhur Rus yazarın eserinde Türklere, Türk-Rus münasebetlerine ve Türk algısına rastlamak mümkündür.

Biz de bu çalışmada Rus yıllıklarını, elçi raporlarını, Rus devlet adamlarının hatıra ve Türkiye ile ilgili yaptıkları açıklamalarını, Türk-Rus savaşlarına katılan Rus askerlerinin anılarını, Rus konsolos ve askerî ajanlarının raporlarını, diplomatik yazışmaları,Ruslarin gozuyle Turkler ilyas Kemaloglu Rus edebî eser ve destanlarını, farklı dönem Rus entelektüellerinin Türklerle ilgili kaleme aldıkları eserleri kullandık. Adı geçen bu kaynaklardan Rusların Türklere yaklaşım ve tasvirlerini değerlendirdiğimiz gibi, olumlu ya da olumsuz düşüncelerinin nedenlerini de siyasi olayları kısaca aktararak açıklamaya gayret ettik.

Dolayısıyla elinizdeki bu çalışma, aynı zamanda Türk-Rus münasebetlerinin kısa bir tarihçesini de içermektedir.

2.5/5 (2)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺