Osmanlı Fıkraları

Osmanlı Fıkraları ile İlgili Kitaplar, Osmanlı Devleti İle İlgili Fıkra, En Komik Osmanlı Fıkraları, Osmanlı Fıkraları Hakkında.

Osmanlı Fıkraları kitabından alıntılar:

Kelime karşılığı “latife” veya “nükte” olan fıkranın edebi bir kıymeti, yani letafeti olduğu kadar zarafeti de olmalıdır. Latifeler hoşa gidecek sözlerdir. Fakat bunların içinde hikmet düsturu sayılacak pek çok yüksek söz, ibret dersi ve alınacak hisse vardır.

Mizah, bilgi ve zekâ keskinliği ile karışık, edebî bir ifade yoludur.

Osmanlılar devrinde de hiciv ve latife yaygındı. Nüktedanlık, bir edebi saha olarak devlet adamlarından ulemâya kadar her kesim içinde, her kademede yer bulmuştur. İnsanlar kendilerini edebî bir üslûb ile tenkîd edene karşı kabalıkla cevap vermeyi adetâ edep dışı kabul ettiklerinden, ya o anda, ya da zamanı geldiğinde latife İle cevabını vermeyi yine bir edeb ölçüsü kabul etmişlerdir.

Yavuz Sultan Selim Han, yapacağı seferleri gizli tutardı. Bir sefer hazırlığı sırasında vezirlerden biri seferin nereye yapılacağını merakla sorunca, vezire: “Söyle bakalım vezirim, sen sır saklamasını bilir misin?” dedi. Vezir de: “Elbette hükümdarım, bilirim ve asla kimseye de söylemem.” deyince Sultan da şöyle cevap verdi: “Ben de bilirim.

Yıldırım Bâyezid Han, Timur’un Sivas şehrini harab ettiğini ve oğlu Şehzade Ertuğrul’un da şehid düştüğü haberini alınca çok müteessir olmuş ve bir sabah Uludağ eteklerinde, gamını dağıtmaya çalışırken, koyun güden bir çobanın hazin hazin kaval çaldığını görmüş.. Çobanın bu hâline gıpta eden Sultan, çobana: “Çal çoban, çal, ne derdin var ki? Sivas gibi kalen mi yıkıldı, Ertuğrul gibi şehzaden mi şehîd edildi?” diyerek hüznünü ifade etmiş.osmanli fikralari

Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Mısır seferi dönüşünde Konya’ya geldiklerinde çok büyük bir fırtına çıkmış. Yerlerden kalkan tozlar havada döne döne göklere yükselirken Sultan, Şeyhülislâm İbn-i Kemâl Hazretlerine: “Bu hâl nedir?” diye sorar. İbn-i Kemâl hazretleri de şu cevabı verin “Efendim, burası Mevlânâ’nın şehridir. Taşı da toprağı da Mevlevi’dir. İşte böyle durmadan dönerler.”

1.5/5 (2)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.