Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması-Mehmet Akman

Mehmet Akman’ın Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması Kitabı Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılamasını Merak Edenlerin Kesinlikle Kütüphanesinde Bulunması Gereken Bir Kitap.

2004 yılının Nisan ayında Eren Yayıncılık tarafından yayımlanan Mehmet Akman’ın Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması kitabı akıcı bir dille akademik bir dil kullanılmadan birçok kimsenin anlayacağı türden yazılmış bir kitaptır.

Eren Yayıncılık’tan çıkan Mehmet Akman’ın Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması kitabı 203 sayfadır.

Bu kitap bir Türk Hukuk Tarihi çalışmasıdır; dolayısıyla hukukçulara olduğu kadar tarihçilere de seslenmektedir.

Ceza hukuku alanında Osmanlı mahkeme kayıtlarını inceleyen araştırmacıların dikkatini çeken ilk husus mahkumiyet hükümlerinin neredeyse tamamında cezanın belirtilmemiş olmasıdır. Bu kitabın yazılmasına yol açan temel saik bu konuya duyulan meraktur.

Şer’i hukukta yeri olmasına rağmen işkencenin bir itiraf vasıtası olarak kanunnamelere girecek kadar kurumsallaştığı görülmüştür. Ehl-i şer ‘bu yugulamaya elinden geldiğince karşı çıkmış hatta kadı sicillerinde itirafın işkence ile alındığı özellikle belirtilmiş ve bu itiraf geçerli sayılmamıştır. Ancak örf ehlinin devleti çekip çevirmede işkenceyi vazgeçilmez bir araç olarak görmesi sonucu bu çabalar yetersiz kalmış ve bu hukuksuzluk iyice kök salmıştır.

Masumiyet karinesi ve şüpheden sanığın yargılanması ilkeleri, yukarıda ifade edilen çekincelerin dışında Osmanlı Hukukunda da uygulama alanı bulmuştur. Sanık kendi suçsuzluğunu ispat etme yükümlülüğü altında bırakılmamış, bu külfet suç ithamında bulunan kimseye yüklenmiştir. Keza yargılamanın sadeliği ve çabuk sonuca gitmesi de dikkati çekmiştir.

Mehmet Akman’ın Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması kitabından alıntılar:

Bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kim tarafından işlendiği ve müeyyidesinin ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla girişilen iddia, savunma ve yargılama faaliyetlerinin bütününe ceza muhakemesi denmektedir.

osmanli devletinde ceza yargilamasi mehmet akmanBu çalışma Osmanlı Ceza Yargılaması Hukukuna bir giriş niteliğindedir. Kesin yargılara varabilmek için sayısı on binleri aşan şer’iye sicil defterlerinin ve yine Başbakanlık Arşivi’ndeki milyonlarca belgenin önemli bir kısmının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada klasik dönem incelenecektir. Devlet’in kurulmasıyla Tanzimat’a kadar geçen süre içinde hukuk nazariyatı ve tatbikatında çok fazla bir değişikliğe rastlanmaz.

3.5/5 (2)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺