Osman Gazi Sözleri

Osman Gazi’nin Özlü Sözleri, Osman Gazi’nin Unutulmaz Sözleri, Osmanlı Padişahlarının Sözleri, Osman Bey’in Özlü Sözleri, Osman Gazi’nin Tarihi Sözleri, Oyun İçinde Oyun Hangi Osmanlı Padişahına Aittir, Osman Bey’in Tarihi Sözleri, Osman Gazi’nin Nasihati, Osman Gazi’nin Oyun İçinde Oyun Sözünü Nerede Niçin Söylemiştir, Osman Bey’in Nasihati, Oyun İçinde Oyun Sözünü Hangi Osmanlı Padişahı Söylemiştir, Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Gazi’ye Nasihati, Osman Bey’in Oğlu Orhan Bey’e Nasihati, Osman Bey’in Oğlu Orhan Bey’e Sözleri, Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Gazi’ye Sözleri.

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin kurucusudur olan Osman Gazi’nin sözlerine yer vereceğiz. Öncesinde Osman Bey veya Osman Gazi, kimdir kısaca bir tanıyalım.

Osman Bey veya Osman Gazi, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Osman Bey 1258 yılında Söğüt’te doğmuştur.

Ayrıca Osmanlı Devleti’nin ilk padişahıdır. Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah, babası Hayme Hatun’un oğlu Ertuğrul Gazi ve annesi ise Halime (Haime) Hanım’dır.

Osman Bey veya Osman Gazi, 1 Ağustos 1326 tarihinde Bursa’da ölmüştür.

Osmanlı Devleti’nin kurucusudur olan Osman Gazi’nin nasihati ve sözleri:

Osman Gazi’nin Oğlu Orhan Gazi’ye Nasihati

Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Beytü’l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer’i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar. Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru! Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru! Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru. Allah’ın hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru! Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma! Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan.

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.osman gazi sozleri

Oyun içinde oyun. Bilecik’e davet edilen Osman Gazi’nin, kendisine karşı pusu kurulduğunu öğrenip, Bilecik’i fethettikten sonraki sözüdür.

Maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.

Bundan sonra her kim ki bir yük mal sattı, üç akçe versün. Hiçbir şey satamadı ise nesne vermesün.

2.36/5 (11)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺