Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi-A. Ekrem Ülkü

Kabala Hakkında Yazılan Kitaplar, Yahudi Kadim Mistik Öğretisi Kitabını Oku, A. Ekrem Ülkü’nün Kitapları, A. Ekrem Ülkü’nün Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi Kitabının Özeti, A. Ekrem Ülkü’nün Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi Kitabının Konusu.

Kabala’nın tarihselliğini, kaynaklarını ve genel olarak kapsadığı konuları, hiç bilmeyenlerin de anlatan ve Kabala Öğretisi hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olacak A. Ekrem Ülkü’nün ‘’Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi’’ adlı kitabından alıntılar:

Bu, Yahudi yazı dilinin, Intention (Niyet-Amaç dili) olması, dolayısı ile sadece sessiz harflerden oluşan sözcüklerin, kendisinden önce ve sonra gelen sözcükler bağlamında yoruma açık anlamlar kazanması demektir. Yani aynı harflerle yazılmış sözcüklerin, cümlenin gelişine bağlı olarak farklı anlamlarla yorumlanması olanaklıdır. Örneğin; HRM harflerinden hem Haram, Harem, Hiram, Harîm, Hurma ve hem de İhram, v.s anlamları çıkarılabilir.

Geleneğe göre, Kabala İ.Ö. 1800’lerde Kudüs’de, Abram (Hz. İbrahim)’in “Doğruluk Kralı” olarak bilinen Salem (Kudüs) Kralı Melkisedek tarafından kutsanması (inisiye edilmesi) ile başlamıştır. [Tekvin14.18]. Bu durumda mistisizmin, anılan tarihten çok daha önceleri, M.Ö. 12. yy.da Sina dağında Tevrat’ın verilmesinden de önce başlamış olduğu anlaşılıyor.

Yahudi Tarihi, tarihin babası olarak bilinen Halikarnaslı (Bodrum) Herodot’tan yaklaşık 1.300 yıl önce M.Ö. 18. yüzyılda ya da bugünden yaklaşık 3.700 yıl önce yaşadığı varsayılan Abram’ın (İbrahim’in) öyküsü ile başlar. Abram Bereşit’te (Tevrat’ın I. bölümü) ortaya çıktığında 75 yaşındadır ve sadece Yahudi tarihinin değil, diğer Ortadoğu dinleri olan Hrıstiyanlık ve Müslümanlığın da, en önemli kişiliklerinden biridir.

İbrahimin soyunun ‘Kaf dağı ardından Mezopotamya’ya gelen Usa=Uşa=Aşu=Kuşa=Kasu’lar olduğu belgelerle sabittir.

Binlerce yıllık geçmişte, sözel ve yazılı olarak, çok dağınık ve fazlası ile öznel yorumları yapılan Kabala’nın ulaşabildiğimiz kaynaklarını incelerken, tarihsel sıralaması, içerik ve kapsamı, ilişki ve yapısallığı gibi ayırt edici özellikleri bağlamında aşağıdaki gibi bir sıralama ve düzenleme yapmayı uygun gördük. İncelememizi bu sıra doğrultusunda sürdürüyoruz.

1492 Yılında İspanya Kralı Ferdinand’ın Yahudileri İspanyadan kovma emri üzerine, Yahudiler bir kez daha geleneksel kaderleri olan sürgün ve göç ile karşı karşıya kalmışlardı. Bu durum kutsal metinlerdeki kehanetleri yeniden gündeme getirdi. Dünyanın sonunun yaklaştığı, kurtarıcı Mesih’in geleceği üzerine söylentiler ile çalkalanan endişeli, tedirgin ve sıkıntılı mânevî ortam, Kabala’nın yeniden ve etkili biçimde gündeme gelmesine yol açtı. İşte bu dönemde Kabala merkezi durumunda olan Safed’de en büyük Kabala bilgesi Isaac ben Solomon Luria’nın okulu ve öğretisi tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Havayah adı, Tanrı adlarından en kutsal olanıdır. Temel ad olan “shem ha’etzem”’e atfedilir ve Kutsal temel’in (Atzmut) mutlak aşkınlığını anlatır. “Eşsiz ad (shem hameyuchad)”, yaratılıştan önce ve sonra da değişmeden kalan heryerde hazır ve herşeye gücü yeten Tanrının varoluşsal paradoksunu anlatır ve “açık adı (shem hameforash), kendi özünden açığa çıkardığı Dünyanın son yaratılışını kasteder.kabala yahudi kadim mistik ogretisi

Kabalistik ağaç bazen Sefirotik Yaşam Ağacı olarak da adlandırılır. Dairelere veya kürelere sefirot adı verilir. Tek daire veya küre ise sefira olarak adlandırılır. Kabalistik Yaşam Ağacı öğretisi çok derin ve komplekstir. Ağacın On küre ve 22 yolu, genellikle mikroskopikten makroskopiğe, Yaratılışın tüm evrelerinin arkasındaki güç olarak bilinir. Tarot kartları da yine bu ağaçla ilgilidir.

Dünyalar, insanoğluyla ilgili gerçeği yansıtan ama Tanrı’nın kendisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve kapsadıkları sefirot gibidirler.

Hassidut’ta ise yayılma; Sefirot’un, Yaratılışta bu dünya insanlığına yardımcı olmak için Tanrı’nın rolü ve durumunu anlatmakla ilgili olduğu şeklinde açıklanır.

3.5/5 (2)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺