Dede Korkut Hikayeleri Kitap Özeti

Dede Korkut Hikâyelerinin Özetini Yayınlamadan Önce Dede Korkut Hikâyeleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyenler Sitemizde Dede Korkut Hikâyeleri Hakkında Bilgiler Sayfasındaki Yazımızı Okuyabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 Temel Eser Listesi’nde yer alan Dede Korkut Hikâyeleri hakkında en güzel, yararlı bilgileri, hikayeleri sizler için araştırdık.

Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, kitapseverlerin kısaca her Türk vatandaşının kesinlikle okuması gereken MEB 100 Temel Eser Listesi’nde yer alan Dede Korkut Hikâyeleri’ni kesinlikle okumalıyız.

Çocukluğumuzdan beridir dinlemeye doyamadığımız Dede Korkut Hikâyelerinin özetini bu yazımızda aktarmaya çalışacağız…

1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han

Bayındır Han her yıl halkına özel etkinlikler ve şölenler vermektedir. Ağırladığı konuklarını 3 ayrı çadırda konuk eden Bayındır Han bu çadırlar ak, kızıl ve kara çadırlardır. Ak çadır oğlan olanlara, kızıl çadır kız çocuğu olanlara kara çadır ise hiç çocuğu olmayanlara ayrılmıştır. Bayındır Han çocuğu olmayan insanları lanetli olarak görür ve iyi muamele etmezdi. Bu durum karşısında bozulan ve oldukça sinirlenen Dirse Han Hanımına hesap sormaya gider. Bu hesap sormaya gideceği vaki bir anda kendini öğüt dinlerken bulur 1ve bu öğüdünü tutar. Bu öğütten sonra halka hizmetler veren ve özel yemekler veren Dirse Han halkın duasını alır. Bundan sonra bu hayır duası sayesinde bir oğlu dünyaya gelir. Oğlu büyür ve Bayındır Hanın büyük boğasıyla güreşir ve yener. Bu sayede dede korkutun iltifatlarına nail olur. Bunu kıskanan babasının 40 adamı türlü oyunlar düzenlerler ve baba oğlu birbirine düşman ederler. Bir av düzenlerler ve türlü oyunlarla oğlu babasına vurdururlar. Boğaç Han mucizevî bir şekilde annesinin yardımıyla kurtulur ve babasına karşı kendisini dolduran 40 adamını yener ve halkı huzura kavuşturur…dede korkut hikayeleri kitap ozeti

2. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması

Bir şölen sırasında Salur Kazan’ın oldukça kötü bir şekilde sarhoş olup aniden ava gitmek istemesiyle bu hikâye başlamıştır. Dayısının ve oğlunun karşı çıkmasına rağmen bir türlü ikna edilemez ve Oğlunu çadırı koruması için orada bırakır. Düşmanları bu durumu fırsat bilip çadırı yağmalar ve birçok kişiyi öldürür ve karısı, oğlu ve annesi düşmanlar tarafından tutsak edilir.

Gördüğü kötü bir rüya sonrasında çadırına dönme kararı alan Salur Kazan olanları görür ve ailesini aramaya koyulur. Oğuz beyleri ile çıktığı bu yolculukta düşmanı yener ve ailesini kurtarır.

3. Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek

Bamsı Beyrek ve Banı Çiçek beşik kertmesidir. Fakat birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırken birden bire karşılaşırlar ve aralarındaki bir anlaşmazlık sonucunda kavgaya tutuşurlar. Ancak ikisi de denk güçte oldukları için bir türde yenişemezler. Bamsı Beyrek kendilerini izleyen yiğitlerin olduğunu görünce rezil olmamak adına yumruk atarak kavgayı kazanır. Bamsı Beyrek 16 yıl esir düşmüştür. Bu kadar uzun bir sürenin ardından Banı Çiçek evlenmek durumunda kalır. Tam evlenmek üzereyken Bamsı Beyrek Banı Çiçeği alıp kaçırır. Aradan yıllar geçmiş ve Aruz Bamsı Beyrek’i obasına davet eder. Bu bir pusudur. Bamsı Beyrek ’in burada kolu kesilir.

Burada anlatılmak istenen Türk kültüründe kadın erkek eşitliğinin olduğudur.

4. Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikâyesi

Kazan Bey oğlunun henüz hiçbir yerde kan akıtamamasına bu yüzden bir isim sahibi olamamasına her dakika üzülür. Bunun üzerine oğlu kendisine nasıl savaşılacağını öğretmesini ister. Bunun üzerine Kazan Bey oğlunu alıp ava çıkma kararı alır.  Avda düşmanla karşılaşıldığında baba oğluna izlemesini söyler. Fakat oğlan gizliden savaşma kararı alır. Mücadele sonunda oğlunu bir türlü bulamayan Kazan Bey eve dönme kararı alır ve burada da oğlunu bulamaz. Bu durum karşısında Oğuz beylerini yanına alan baba düşmanı yenerek evine dönmeyi başarır. Burada 7 gün 7 gece ziyafet çekerler. Hikâye Dede Korkutun dua etmesi ile sona erer.

5. Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi

Duha koca oğlu Deli Dumrul, bir çayın üzerine köprü diker ve geçenden de geçmeyende de akçe alır. Bunu erliğinin, yiğitliğinin göstergesi olarak nitelendirir. Yaptırdığı bu köprü üzerinde birinin ölmesine sinirlenen Deli Dumrul o kişiyi öldüren Azrail ile savaşmak ister. Azrail’i bir türlü yakalayamaz ve sonunda iman eder. Bir can getirmesi şartı ile canı bağışlanacaktır.

Annesi de babası da canını vermek istemez. Bunun üzerine öleceğine kesin gözüyle bakan Deli Dumrul son olarak karısına gider ve karısı can vermeyi kabul eder. Bunun üzerine Allah ikisine de 140’ar yıl ömür verir ve anne babasının canını alır.

6. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi

Kanlı koca adındaki bir Oğuz eri Oğlunu evlendirmek ister. Oğluna nasıl bir kız istediğini sorar oğlu gözü pek yiğit bir kadın ile evlenmek istediğini söyler. Bunun üzerine arayışa giren Kanlı Koca Trabzon tektürünün kızının oğlunun aradığı kız olduğu kanaatine varır. Bir deve, Bir aslan ve bir boğayı öldürmek şartıyla kızı verebilecekleri söylenir ve bu şartların hepsi yerine getirilir. Düğün yapacakları gece kâfirlerin saldırısına uğrar ve karı koca kafirleri yenmeyi başarır. Bunun üzerine Kan Turalı karısının bu durum karşısında övüneceğini düşünür ve öldürmeye karar verir. Fakat Selcen’i deneten koca böyle bir durumla karşılaşmadığı için evlerine mutlu bir şekilde dönmüşlerdir.

7. Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikâyesi

Bayındır Han’ın Oğuz beylerini sohbete çağırdığı sırada Kazıcık Koca denilen bir bey Bayıdır Handan akın yapma izni ister. Bunun üzerine Karadeniz kenarındaki bir kaleye gidilir. Kaleye saldırı başarısızlıkla sonuçlanınca Kazıcık Koca tam 16 yıl esir alınır. Oğlu 16 yaşında geldiğinde babasını kurtarmak ister ve bu kaleye savaş açar. Allaha tevekkül etmesi ve Dede Korkut dan önemli tavsiyeler almasından dolayı kaleyi bozguna uğratır ve babasını kurtarır.

8. Basat’ın Tepegözü Öldürmesi Hikâyesi

Basat, Uruz Beyin Oğuzların göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz’un çobanı göç sırasında bir peri kızıyla çiftleşir.  Peri kızı bunun acısını çıkarmak için tepegözü Oğuzların içine salar. Bunun üzerine tepegöz Oğuzların çoğunu yiyip öldürür. Uruz’un kardeşi de bu yüzden ölmüştür. Basat bunun üzerine Tepegöz ile savaşır ve önce gözünü yok eder sonra öldürür.

9. Begil Oğlu Emren’in Hikâyesi

Bayındır Han, Gürcistan’dan bir kılıç, bir at ve bir çomağın haraç olarak geldiğini görür. Bu durum karşısında kızar ve bunu boylara veremeyeceğini söyler.  Dede Korkut burada devreye girerek haraçların bir yiğide verilmesini önerir. Bunun üzerine Beğil yiğit haraçları kabul eder ve Gürcistan sınırına yerleşir. Oğuza geldiğinde Kazan Bey Beğil Yiğide avda hünerli olduğunu belirtir ve bunun da ata bağlı olacağını söylemesi üzerine darılır.  Allah Beğil’e kâfirlerle savaşması için 40 yiğit gücü verir ve kâfirler mağlup edilir.

10. Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikâyesi

Uşun Kocanın iki oğlu vardır. Oğullarından büyük olan Eğrek deli dolu bir yiğittir. İstediği zaman Bayındır Han sohbetlerine katılmaktadır.

Her sohbete katıldığında herkesi çiğneyerek Kazan Hanın yanına otururdu.  Sohbetlerden birinde Ters Uzamış Eğrek’e bu yeri hak etmediğini söyler ve tartışırlar. Bu durum karşısında Eğrek kendini İspat etmek amacıyla Kazan Han’dan sefer izni ister. Bunu üzerine sefere çıkılır ve oldukça başarılı bir sefer devam ederken bir anda düşmanlar Eğrek’i tutsak eder.

Yıllar geçer ve Küçük kardeşi Seğrek büyür ve abisini bu tutsaklıktan kurtarmak ister. Ne yapar ne eder anne babasını bir türlü ikna edemez. Sonunda bu fikrinden vazgeçmesi için evlendirilir fakat yine fikrinden dönmez. Gerdek gecesi karısına 1 yıl içinde gelmezsem evlen der ve abisini kurtarmak için sefere çıkar. Savaşıp abisini tutsaklıktan kurtarır ve evlerine dönerler şenlikler yapılır.

11. Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkardığı Hikâyesi

Trabzon tekfuru Kazan Han’a bir şahin hediye eder. Ava gittikleri sırada şahin bir kaz sürüsünü peşine takılır. Bunun üzerine Kazan Han ve 25 kişilik ordusu Şahin’i takip eder. Bunu gören casuslar saldırıya geçerler ve 25 askeri öldürürler ve Kazan Hanı tutsak ederler. Yıllar geçer ve bir türlü tutsaklıktan kurtulamaz. Oğlu da bu arada büyük ve babasını kurtarmak adına sefer düzenler. Annesinin tüm uyarılarına rağmen sefer düzenleyen oğul babasını kurtarır. Eve dönerler ve 7 gün 7 gece şenlikler yaparlar.

12. İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek ‘in Öldüğü Hikâyesi

Kazan 3 yılda bir iç ve dış Oğuz beylerini çağırır helallerini ister ve neyi var neyi yoksa yağmalatırdı.  Bir yağma zamanında dış oğuz beyleri gelmez. Bunun üzerine Kazan Han’a düşman kesilirler. Aruz bey Beyrek ‘in sağ uyruğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han’a kanının yerde kalmamasını ister. Bunun üzerine Kazan Han Aruz’un evini yağmalatarak ve Aruz’u öldürür. Kazan bunun üzerine dış Oğuz beylerini affeder.

2.79/5 (24)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.