Ciğerdelen-Safiye Erol

Psikolojik ve Otobiyografik Türde Romanlar Yazan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının En Önemli Kadın Yazarlarından Biri Olan Safiye Erol’un Ciğerdelen Romanı.

Safiye Erol Ciğerdelen aldı romanını 1946 yılında kaleme almıştır. 1946 yılında yayımlanan Safiye Erol’un Ciğerdelen romanı Safiye Erol’un en çok satan kitaplarından biridir.

Safiye Erol’un Ciğerdelen kitabı Kubbealtı Neşriyatı tarafından yayımlanmıştır.

Kubbealtı Neşriyatı tarafından yayımlanan Safiye Erol’un Ciğerdelen romanı 266 sayfadır.

Bir hikaye yazsam onu mevzu seçerdim; bir efsane donatsam, onu alır işlerdim. zira o, şiir de olur masal da olur, kıssa da…

Din ve imanın, örf ve adetin kolu kanadı altında, bir yandan öğrenen bir yandan işleyen fertlerden kurulmuş cemiyet abidesi, bir vakitler nasıl da vahdetli ve kıvamlı bir heybet arz ederdi. Büyük küçüğünü korur, küçük büyüğünü sayar; hoca talebeyi sever, talebe hocaya can verir; usta çırağa kanat açar, çırak ustaya el bağlardı.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı, ‘’Safiye Erol Külliyatı’’nı yayın hayatımıza kazandırmış bulunuyor. Bu eserler, kültür tarihimizin bir devresini kuvvetli bir üslupçunun kaleminden geleceğe taşıması bakımından da bir arşiv niteliğindedir. Zengin bir hayat tecrübesine, doğu ve batı medeniyetleri arası gözlemlere ve tahlillere dayanan yazar, günümüzde artık unutulmaya başlamış kültür hazinelerimize gönül ve ruh penceresinden ışık tutmaktadır.

Safiye Erol’un aynı zamanda yakın arkadaşı olan Samiha Ayverdi bir dostuna yazdığı mektupta onun vefatını haber verirken “Maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, imanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evladını, aziz ve sevgili arkadaşım Safiye Erol’u kaybettik. Memleket, böyle muhteşem ve yerine konmaz bir abidenin eksilişini adeta duymadı… Umursamadı…

Safiye Erol’un Ciğerdelen kitabından alıntılar:

Bir hikaye yazsam onu mevzu seçerdim; bir efsane donatsam, onu alır işlerdim. Zira o, şiir de olur masal da olur, kıssa da…

Her aşk kahramanı gibi, bu Rumeli evliyası da bir yandan, dahil olduğu manzumenin bir yandan da kendi mihverinin etrafında dönen seyyareler gibi, hem cemiyet nizamlarının çerçevesinde hem gönlü çevresinde seyrini ve devrini sadakatle işleyip tamam etti.

Hersek Ahmet Paşa oğullarından Bosna Serhatli Koca Turhan Bey, Varat fethinde gösterdiği yararlıklara karşı Stulni-Belgrat sancağında dört başı mamur bir zeamet kazanıp haremiyle kapısı halkını yeni malikânesine getirtti.

Kimse vatanında peygamber olamazmış.

Yanmış harmandan öşür alınmaz.

Düşman Ciğerdelen altına gelip dört tarafından ateşe verdi. İçinde bulunan bir kaç bin kadın ve erkek feryat ve figan ederek yanıp gitti ve dumanı cevf-i havaya pervaz etti. Sene (1094 = 1683) Silahtâr Tarihi

Yeryüzünde tek adalet varsa o da şudur ki: Bir manaya en yakın ulaşan, o manaya en yüksek bedeli ödeyen kişidir.Cigerdelen Safiye Erol

Nafile dövünme, zavallı! Senin geçmiş ve gelecek ömürlerinde de nasibin hep budur: Özlemek, kavuşmak, ayrılık.

Ciğerdelen’im… Elveda… Elveda Ciğerdelen’im.

Hayatta öyle zorlu başarılar vardır ki onları ancak ölümü yenmiş bir adamın gücü haklayabilir.

Alnıma kısa zamanda derin bir çizgi kazıldı.

3.59/5 (17)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺