Allah’ın Varlığının 12 Delili-Caner Taslaman

Allah’ın Varlığının Delilleri Hakkında Yazılmış Güzel Bir Eser.

Prof. Dr. Caner Taslaman’ın Allah’ın Varlığının 12 Delili kitabı Prof. Dr. Caner Taslaman’ın en çok satan kitaplarından biridir.

Prof. Dr. Caner Taslaman’ın Allah’ın Varlığının 12 Delili kitabı İstanbul Yayınevi etiketi ile raflarda yerini aldı. Ayrıca kitabının ücretsiz pdf formatı http://www.canertaslaman.com/ sitesinden indirebilirsiniz.

İstanbul Yayınevi tarafından 2015 yılının Ekim ayında piyasa çıkan Caner Taslaman’ın Allah’ın Varlığının 12 Delili kitabı 216 sayfadan oluşmaktadır.

Allah’ın var olup olmadığı hususunda varacağımız karar kendimize, yakınlarımıza, dünyamıza ve tüm varlığa bakışımızı altüst edecek önemdedir. ‘’Nereden geliyorum, neden buradayım, ben kimim, ben ve yakınlarıma ölünce ne olacak’’ şeklindeki gerçekten de önemli varoluşsal soruların hepsinin cevabı bu meseleyle alakalıdır. Allah’ın var olması; tüm varlığın ve insanın bilinçli bir şekilde yaratıldıkları, var oluşumuzun bir anlam ve gayesi bulunduğu, Allah isterse ölümden sonra da yaşamın olabileceği anlamını taşımaktadır. İşte bu kitapta, her insan açısından bu kadar kritik olan varoluşsal meselelerin temelinde yatan Allah’ın varlığı meselesinin ele alındığı, kitap okurken hiç akıldan çıkarılmaması gerekli bir husustur. Bu kitapta Allah’ın varlığının 12 delili sunulacaktır:

EVREN DELİLLERİ: Kelamın Kozmolojik Delili, Yasaların Varlığı Delili, Evrendeki Keşfedilebilirlik Delili, Evrenin Potansiyeli Delili, Yasaların ve Sabitlerin Hassas Ayarı Delili, Fiziki Olguların Hassas Ayarı Delili, Canlıların Tasarımı Delili

FITRAT DELİLLERİ: Doğal Arzular Delili, Doğuştan Ahlak Delilli, Akıl Delili, İrade Delili, Bilinç ve Benlik Delili

Açıklama: Allah’ın varlığının delillerini-kanıtlarını arıyorsanız; Caner Taslaman‘ın bu kitabı Türkiye’de Allah’ın varlığı hakkında yazılmış en iyi kitaplardan biridir. Ateistlere verilecek cevap arayanların ve Allah’ın varlığını delilleriyle görmek isteyenlerin bu kitabı okumalarını tavsiye ederiz. Allah var mı?, Allah yok mu?, Allah’ın varlığının kanıtları-delilleri nelerdir? Allah’ın varlığı nasıl kanıtlanır? Sorularına bu kitapta cevap bulabilirsiniz.

Bu kitapta, varoluşsal açıdan çok önemli, evrene, hayatımıza ve ölüme bakışımızda her şeyi kökünden değiştirecek sorular cevaplanmaya çalışıldı: Allah var mı? Allah’ın varlığına inanmamız için ciddi, güçlü deliller var mı? Bu inancın temeli ne? Bunun için 12 delil sunuldu. Bunların 7 tanesi dış dünyadan, 5 tanesi doğuştan sahip olduğumuz bize içkin olan fıtratımızdan hareketle savunuldu. Sunulan 12 delilde de temel yaklaşım, evrende veya fıtratımızda mevcut olan olguları ele alıp, bunları teizmin mi yoksa teizmin düşünce tarihindeki tek alternatifi materyalist-ateizmin mi daha iyi açıkladığını belirlemek.

Caner Taslaman’ın Allah’ın Varlığının 12 Delili kitabından alıntılar:

Ateist veya teist varoluşçulardan, Hume’dan, Kant’tan, Marksist felsefeden, pozitivizmden, post-modern yaklaşımlardan, aklı küçümseyen dini ekollerden hareketle Allah’ın varlığı için sunulan delillerin tarihin tozlu raflarındaki yerini aldığı ve modasının geçtiği şeklindeki söylemlerin naifçe, hatta daha da kötüsü bilgisizce yapılmış yaklaşımlar olduğunu ve tutarlı bir temele dayanmadığını savunuyorum. Burada sunulan 12 delille ise niye böyle düşündüğümü argümanlar formatında sizlerin görüşlerine sunuyorum. Buradaki delillerin birçoğunun daha uzun versiyonlarını başka çalışmalarımda bulabilirsiniz.

Allah’ın varlığının delillerinin olup olmadığı, varsa bu delillerin neler olduğu dinler tarihi ve felsefe tarihi kadar eski bir tartışmadır.

İnsan sırf akıldan müteşekkil bir varlık değildir, insanın inanma ve inkar sürecinde aklın yanında psikolojik faktörler gibi başka etkenler de önemli rol oynar. Her şeyi akılcı deliller ileri sürmekten ibaret sanmak kadar aklın inanma ve inkar sürecindeki önemli etkisini görmezden gelmek de önemli bir hatadır.

Bir şeyin mümkün olduğunun gösterilmesi elbette o şeyin gerçekliğinin gösterilmesi anlamını taşımaz.

Kuran’ın evren, canlılar ve benliğimiz üzerine düşünme ve sonuçlar çıkarmaya davet eden ayetlerinin somut uygulamalarıdır.

Entropi yasası, termodinamiğin ikinci yasası olarak da bilinir ve özellikle Rudolf Clausius’un 19. yüzyılın ikinci yarısındaki çalışmaları ile ortaya konulmuştur. Bu yasayla enerjinin, sürekli olarak, daha çok kullanılabilir bir formdan daha az kullanılabilir bir yapıya doğru değiştiği söylenir. Allahin varliginin 12 delili caner taslamanBu yasaya göre evrende düzensizlik sürekli artmaktadır ve bu tek yönlü, tersine döndürülemez bir süreçtir. Bu süreç, hareketin duracağı termodinamik denge durumuna doğru ilerler. Ünlü İngiliz fizikçi Arthur Eddington, entropi yasasının tüm doğa yasaları içinde en önemli yere sahip olduğunu söyler. Eddington, evren hakkındaki bir teorinin, Maxwell’in formülleriyle, hatta daha önceden yapılmış bazı deneylerle uyumsuz olsa bile doğru olma şansının bulunabileceğini ama entropi yasası ile çelişiyorsa doğru olmasının hiçbir şansı olmadığını söyler.

Kaynakça: http://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2015/10/Allahinvarligina12delilcanertaslaman.pdf

4.1/5 (40)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.