Allah Felsefe ve Bilim-Caner Taslaman-Enis Doko

Allah Felsefe ve Bilim Kitabını Oku, Caner Taslaman’ın ve Enis Doko’nun Allah Felsefe ve Bilim Kitabı Kaç Sayfadır, Caner Taslaman’ın ve Enis Doko’nun Allah Felsefe ve Bilim Kitabından Makaleler, Caner Taslaman’ın ve Enis Doko’nun Allah Felsefe ve Bilim Kitabının Konusu, Caner Taslaman’ın ve Enis Doko’nun Allah Felsefe ve Bilim Kitabı Hakkında.

Richard Swinburne, Enis Doko, Alvin Plantinga, William Lane Craig, Robin Collins’in makalelerin yer aldığı Caner Taslaman ile Enis Doko’nun editörlüğünü yaptığı İstanbul Yayınevi tarafından yayımlanan Big Bang ve Tanrı kitabı 256 sayfadır.

Allah var mıdır? Allah’ ın varlığı rasyonel olarak temellendirilebilir mi? Allah’ ın sıfatları hakkında ne söyleyebiliriz? Evrendeki muhteşem tasarımlar Allah’ın eserleri midir? Çokevrenler ile ilgili teoriler Allah’ ın varlığına alternatif olabilir mi? Allah mı yoksa Evren mi ezelidir? Arzularımızdan Allah’ a ulaşmak mümkün mü? Değerlerin Allah ile bir ilgisi var mı? Yaşadığımız evren hakkındaki fiziki bulgular, Allah’ ın varlığına inananların mı ateistlerin mi beklentileriyle daha uyumludur? Neden Evrim Teorisi, zannedilenin aksine, ateizmle bir çatışma içindedir? Bu ve bunlar gibi yaşamsal önemde ve aynı zamanda ilginç birçok soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Editörlüğünü Caner Taslaman’ın ve Enis Doko’nun Allah Felsefe ve Bilim kitabından alıntılar:

ÖZGEÇMİŞLER-YAZARLAR

ROBIN COLLINS: Washington State Üniversite’sinde üç bölümden; matematik, fizik ve felsefe alanlarından mezun oldu. Sonra Texas Üniversitesi’nde fizik doktora programına devam etti, fakat bu bölümü bitirmedi. Daha sonra Notre Dame Üniversitesi’nde doktora çalışmasını felsefe alanında yaptı. Northwestern Üniversitesi’nde bilim tarihi ve felsefesi; Notre Dame Üniversitesi’nde din felsefesi alanlarında post-doktora çalışmaları yaptı. Şu anda Messiah College, Grantham’da, Felsefe Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bilim felsefesi, din felsefesi, fizik felsefesi, bilim-din ilişkisi başlıca çalışma alanlarıdır.

CANER TASLAMAN: Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji alanında lisansını bitirdi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde ‘’Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teolojiyle ilişkisi’’ üzerine yazdığı teziyle yüksek lisans çalışmasını; aynı bölümde “Evrim Teorisi’nin felsefe ve teolojiyle ilişkisi” üzerine yazdığı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İkinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘’Küreselleşme Süreci’nde Türkiye’de İslam’’ isimli teziyle yaptı. Doçentlik tezinin konusu ise “Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teolojiyle ilişkisi” oldu. Önce Tokyo Üniversitesi’nde, sonra Oxford Üniversitesi’nde post-doktora çalışmaları yaptı. Ayrıca Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Modern bilim-felsefe-din ilişkisi en temel ilgi alanıdır ve din felsefesi, din sosyolojisi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi çalışma alanlarıdır.

ENİS DOKO: Lise hayatı boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında dereceler kazandı ve lise giriş sınavlarında Makedonya birincisi oldu. Türkiye üniversitelerine yabancı öğrencilerin giriş sınavı olan YÖS’te ikinci oldu ve ODTÜ’de özel yetenekli öğrenciler için geliştirilmiş ileri fizik programında eğitim aldı. Bir dönem elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde okuduysa da, evreni ve hayatı anlama çabası onu felsefe okumaya itti. ODTÜ’den, fizik bölüm ikincisi ve felsefe bölüm birincisi olarak, iki bölümden mezun oldu. Halen Koç Üniversitesi’nde teorik fizik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Bilim felsefesi, din felsefesi, fizik felsefesi, bilimdin ilişkisi, kuantum teorisi, çok parçacıklı kuantum sistemleri başlıca çalışma alanlarıdır.

WILLIAM LANE CRAIG: Wheaton College, Illinois’te lisans eğitimini bitirdi. Trinity Evangelical Divinity School’da önce din felsefesi, sonra kilise tarihi alanlarında yüksek lisans dereceleri aldı. İlk doktorasını Birmingham Üniversitesi’nde felsefe alanında; ikinci doktorasını Münih Üniversitesi’nde teoloji alanında tamamladı. Louvain Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulunmuştur. Şu anda Kaliforniya’daki Talbot School of Theology’de akademik çalışmalarına devam etmektedir. Birçok kitabı ve yüzden fazla makalesiyle çok üretken bir felsefecidir. Özellikle üniversite kampüslerinde çok popüler ateistlerle yaptığı tartışmalarla ünlenmiştir. Bilim felsefesi, din felsefesi, zaman felsefesi, fizik felsefesi, bilim-din ilişkisi başlıca çalışma alanlarıdır.

ALVIN PLANTINGA: Calvin College’de felsefe alanında lisans eğitimini tamamladı.Michigan Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini, Yale Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, UCLA Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi ders verdiği ve misafir akademisyen olarak bulunduğu üniversitelerin sadece bir kısmıdır. Notre Dame Üniversitesi’nden emekli olmuştur. Hala akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Çok etkili olmuş, çok ünlü Hıristiyan felsefecilerden birisidir; ortaya attığı birçok iddia felsefede gündemi oluşturmuş, ona katılmayanlar bile ona cevap vermek zorunda kalmıştır. Din felsefesi, bilim felsefesi, bilim-din ilişkisi, ahlak felsefesi, zihin felsefesi, mantık başlıca çalışma alanlarıdır.

RICHARD SWINBURNE: Oxford Üniversitesi Politika, Felsefe ve Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. B.Phil derecesini de felsefe alanında Oxford Üniversitesi’nden aldı. Oxford Üniversitesi, St. John’s College’de ‘’Fereday Fellow’’ olarak üç yıl çalışmalarını sürdürdü. Oxford Üniversitesi’nden teoloji alanında da diploma aldı. Leeds Üniversitesi’nde bilim tarihi ve felsefesi alanında akademik çalışmalar yaptı. Maryland Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Keele Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Roma Üniversitesi ders verdiği ve misafir akademisyen olarak bulunduğu üniversitelerin sadece bir kısmıdır. Uzun yıllar felsefe hocası olarak ders verdiği Oxford Üniversitesi’nden emekli oldu. Halen Oxford şehrinden akademik çalışmalarına devam etmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda en çok etkili olmuş Hıristiyan felsefecilerden birisidir; analitik felsefe geleneğinin içinde kalarak teizmin tezlerini savunmuştur. Din felsefesi, bilim felsefesi, fizik felsefesi, bilim-din ilişkisi, ahlak felsefesi, zaman felsefesi, zihin felsefesi başlıca çalışma alanlarıdır.

ÖZGEÇMİŞLER-ÇEVİRMENLER

Fehrullah Terkan: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde; doktora derecesini Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde ‘’Recurrence of the Perennial Encounter? Al-Ghazali and Ibn Rushd on God’s Knowledge of Particulars’’ isimli teziyle tamamladı. TÜBA burslusu olarak Kanada Mcgill Üniversitesi’nde bulundu. İslam felsefesi ve din felsefesi alanlarına ait birçok telif ve tercüme eserleri bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma konuları arasında İslam metafiziği, Allah’ın bilgisi, din-felsefe ilişkisi gibi konular bulunmaktadır.

Zikri Yavuz: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans derecesini tamamladı. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde “Wittgenstein’da Dil Oyunları ve Dini İnanç” tezi ile yüksek lisans ve “Tanrı’nın Önbilgisi ve Özgür İrade” konulu teziyle de doktorasını tamamladı. Temel ilgi alanları, din felsefesinin ve metafiziğin temel konularıdır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle özgür irade ve zaman ilişkisi ile ezeli bir Tanrı’nın zamanla nasıl ilişkisi olabileceği üzerinde yazmakta ve araştırmalar yapmaktadır.

Farzedin ki bir görevle Mars’a gittik ve içerisinde bütün her şeyin, hayatın var olmasına elverişli bir tarzda düzenlenmiş olduğu bir kubbeli yapı bulduk. Örneğin, sıcaklık 21 °C civarında, nem oranı ise %50’ye ayarlanmış;Allah Felsefe ve Bilim kitap Caner Taslaman Enis Doko ayrıca, bir oksijen geri-dönüşüm sistemi, bir enerji toplama sistemi ve tam tekmil bir yiyecek üretim sistemi vardı. Daha basit bir ifadeyle, kubbeli yapı, tümüyle işlevsel bir biyosfer gibi gözüküyordu. Bu yapıyı bulmuş olmaktan nasıl bir sonuç çıkarırdık? Onun tesadüfen oluştuğu sonucunu mu çıkarırdık? Kesinlikle hayır. Bunun yerine, biz ittifakla, onun akıllı bir varlık (intelligent being) tarafından tasarlandığı sonucuna varırdık. Neden böyle bir sonuç çıkarırdık.

Kaynak: http://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2012/08/AllahFelsefeveBilim_13.08.2012.pdf

3/5 (3)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.