Adnan Menderes Sözleri

Adnan Menderes’in Özlü Sözleri, Adnan Menderes’in Son Sözleri, Adnan Menderes’in İdam Edilmeden Önceki Sözleri, Adnan Menderes’in Siyaset Hakkındaki Sözleri, Adnan Menderes’in Mustafa Kemal Atatürk Hakkındaki Sözleri, Adnan Menderes’in İsmet İnönü Hakkındaki Sözleri, Adnan Menderes’in Unutulmaz Sözleri, Adnan Menderes’in Siyaset İle İlgili Sözleri, Adnan Menderes’in Yassıada Sözleri, Adnan Menderes’in İdama Giderken Sözleri, Adnan Menderes’in Resimli Sözleri, Adnan Menderes’in Son Mektubu, Adnan Menderes’in Mektubunu Oku, Adnan Menderes’in Mektupları.

Tam adı ile Ali Adnan Ertekin Menderes olan Adnan Menderes, 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlığını yapmıştır. Ayrıca Adnan Menderes, İstiklal Madalyası sahibidir. Adnan Menderes 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edilmiştir.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in sözleri:

Kumandan beyefendinin büyük lütufları olmasa, zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkânı vermemiş olsalar, belki bugün huzurunuza çıkmaya dahi muktedir olamayacaktım. Arzum şudur ki; bana imkân verecek, moralimi ve asabımı düzeltecek bir rejimin tatbiki… Ben huzurunuzda, bütün kumandan beylerin ve saygıdeğer genç subay beylerin nazik muameleleri için teşekkürü bir borç biliyorum. – Yassıada’daki ilk duruşmasındaki ilk sözleri –

Aziz ve muhterem vatandaşlarım; Her an ve her saat başında yalan haberle bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle, heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartılmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayialara, bu yalan haberlere inanılmamasını, hatta bunlara inananların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim.

Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam ( bu kelimenin üzeri çizilip merhametim yapılmıştır ) sizlerle beraberdir… – İdam edilmeden önce yazdığı son mektubundan –

İsmet Paşa, kendi zamanında, ‘Ben memleketi idare ediyordum’ diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı .

Uzun seneler bir fetih hakkı olarak bu memlekete sahip oldukları zannında olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bulamazlar. Kendileri, Allah tarafından memur olunmuş insanlardır! Telakkileri böyledir.

Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.

1946 Türkiye’si ile 1954 Türkiye’si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır.

Siz bu rejimi devraldığınız zaman darağaçları kurdunuz, o (İsmet İnönü) zannınca bu memleketin sahibidir. Tek başına memlekete tesahüb ediyor (sahip çıkıyor) ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istila veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara?

1946’da kendisinin mebus seçilmediğini bilmiyor muydu? 4 yıl gayri meşru cumhurbaşkanlığı yaptığını İsmet Paşa bilmiyor mu? Vatandaşların haklarını iptal etmek yolunda bizzat emirler vermemiş miydi? İsmet Paşa milletvekillerini takip etmek için bütün milletvekillerinin peşlerine hafiyeler koymamış mıdır?adnan menderes mektubu sozleri

Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin!

Atatürk demokratik inkılâbı gerçekleştirmemiştir, yarıda bırakmıştır.

Millete mal olmuş inkılâpları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılâpları tasfiye edeceğiz.

Türk milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakiki mümin ve samimi Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler.

3.45/5 (11)

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Lütfen Oylama Yapınız.

0 1 2 3 4 5

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Yorumlarınızı Bekliyoruz. ☺

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.